Eikerapen Kulturgard

Gamle Gardsvegen 30, 4544 Fossdal

(+47) 38 28 38 50

post@eikerapen-gjestegaard.no

VELKOMMEN TIL EIKERAPEN KULTURGÅRD

Opplev en unik kulturhistorisk reise gjennom hestens- og jordbrukets historie!

Egenerklæring

Jeg tar denne turen av egen fri vilje, og anser meg selv i stand og skikket til å klare turen jeg har meldt meg på.

Jeg aksepterer at det kan være en risiko ved å delta på rideturer arrangert av Eikerapen Kulturgard.

Jeg skal alltid bruke hjelm når jeg sitter på hesten.

Jeg vet og godtar at det er forbudt å røyke under ridning.

Jeg kommer ikke til å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under rideturen.

Jeg skal varsle turlederen, personalet eller guiden om jeg har skader eller sykdommer som kan påvirke mine rideevner på denne turen, og om jeg tar medisiner.

Jeg er klar over at Eikerapen kun er ansvarlig for ulykker som følger av feil i utstyr, eller feil bruk av utstyr av selskapets ansatte og uforsiktighet fra deres side.

Jeg har selv alt ansvar for skader forårsaket av meg på grunn av min uforsiktighet eller unnlatelse av å følge instruksjoner.

Jeg er selv ansvarlig for all personlig eiendom som jeg har tatt med meg på turen. 

Jeg er enig i sikkerhetsreglene og vil følge dem på alle måter.

Personal decleration

I percieve myself healthy and able to participate on this trip, and I participate by free will.

I accept the risk of participating on a horseback riding tour arranged by Eikerapen Kulturgard.

I will wear a helmet at all times while sitting on the horse.

I know and accept that smoking is not permitted while riding.

I will not be under the influence of alcohol or other illegal drugs during the ride. 

I will make one of the guides aware of any injuries or diseases that may affect my ability to participate on this trip, and of any perscription drugs I take.

I am aware that Eikerapen Kulturgard only is responsible for accidents following mistakes made by their employees, or improper use of equipment facilitated by them.

I am responsible for accidents caused by carelessness on my behalf or failure to follow instructions.

I am responsible for any personal belongings that I bring on the trip.

I agree with the safety rules and regulations and will follow them accordingly.